WBS-fellow Jacky Bax onderzoekt in navolging van Aan tafel met Mansholt in een reeks blogs hoe je als PvdA’er naar onze voedselketen kunt kijken. Ze interviewt daarvoor mensen die in de voedselketen bezig zijn of met de producten ervan te maken hebben.

In de tweede blog komen de jonge boer Johan van der Eijk en PvdA-lid Keimpe van der Heide van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond aan het woord. Zij vertellen hoe de bestaanszekerheid van de boer blijvend onder druk staat, maar ook hoe interessant het is om als boer bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs.