Lokaal Bestuur
Polderen, zoals het ooit bedoeld was

 

Maar wat doen jullie dan precies? Constantijn Jansen op de Haar is niet de eerste Hoogheemraad en lijsttrekker van een waterschap die deze vraag heeft beantwoord en zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet de laatste zijn. Bij de burger staan de waterschappen niet echt op het netvlies en ook de gemiddelde AB-vergadering trekt weinig bekijks. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het Waterschap Stichtse Rijnlanden geen belangrijk en maatschappelijk relevant werk doet. Die droge voeten bij extreme regenval, verkoeling in de stad tijdens een hittegolf en niet te vergeten het onderhoud van de dijken in tijden van zeespiegelstijging en bodemdaling: allemaal dankzij het waterschap. En niet in de laatste plaats, dankzij de samenwerking met gemeenten, burgers en boeren. Polderen, zoals het ooit bedoeld was.

Afbeelding: Still uit filmpje