Nieuws uit de Tweede Kamer
De eerste wapenfeiten van de nieuwe Kamerleden

Hoewel de Tweede Kamerfractie helaas nog steeds maar uit negen zetels bestaat, zijn er toch vier nieuwe Kamerleden. Voor hen is het niet gemakkelijk om te starten in een Kamer die vanwege corona maar beperkt fysieke vergaderingen houdt en waar de kantoren veel leger zijn dan normaal.


Maar dat betekent niet, dat zij met de duimen zitten te draaien. De nieuwe leden hebben inmiddels een portefeuille gekregen. Dat is weliswaar nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de voorlopige verdeling biedt wel wat duidelijkheid. Voor de langere termijn werken de leden nu aan een visie over wat zij willen gaan bereiken en waar zij zich binnen hun portefeuille vooral op zullen gaan focussen. En ondertussen storten zij zich op het werk dat er al wel ligt. Om daar een indruk van te geven, presenteren we hieronder de eerste wapenfeiten van onze nieuwe Kamerleden.


Kati Piri

Woordvoerder buza, defensie en migratie & asiel


Als Europarlementariër is voor Kati Piri het parlementair werk niet vreemd. Piri gaat zich richten op buitenlandse zaken, defensie, en asiel & migratie. Een van haar eerste daden als Tweede Kamerlid was het stellen van schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het terugsturen van asielzoekers naar zogenaamde ‘veilige landen’.

De IND geeft doorgaans geen verblijfsvergunning aan asielzoekers, die afkomstig zijn uit landen, die Nederland als veilig kenmerkt. Op zich logisch, maar dan moet ook wel zeker zijn dat die asielzoeker bij terugkomst in eigen land inderdaad veilig is. En precies daar schort het. De Raad van State heeft in een recente uitspraak laten weten dat Nederland niet altijd zorgvuldig genoeg te werk gaat bij het bepalen of een land veilig is.

Piri wil van de staatssecretaris weten wat die uitspraak voor het beleid betekent en vooral ook wat het betekent voor asielzoekers, die naar al dan niet vermeend veilige landen worden teruggestuurd. De antwoorden komen over een paar weken.


Joris Thijssen

Woordvoerder klimaat, energie, landbouw, natuur en voedsel


Dat de voormalig directeur van Greenpeace zich met klimaat, energie, landbouw, natuur en voedsel gaat bezighouden zal geen verrassing zijn. Een van zijn eerst daden als Kamerlid was om samen met GroenLinks-collega Bromet een motie in te dienen tegen de subsidies op mestvergisting.

Er gaat heel veel subsidiegeld naar mestvergisting. Dierlijke mest zou in mestvergistingsinstallaties worden bewerkt om het milieu te sparen. Maar dat blijkt in de praktijk nogal tegen te vallen, omdat het grootste deel van de mest na bewerking gewoon overblijft. Bovendien rommelen de boeren nogal wat door ‘creatief boekhouden’ en het bijmengen van illegaal afval.

Reden voor een motie die eraan moet gaan bijdragen dat mestvergisting wordt afgebouwd, zodat de subsidies voor echt duurzame doelen kunnen worden ingezet. Helaas kreeg de motie alleen steun van de linkse partijen en werd die dus verworpen.


Barbara Kathmann

Woordvoerder biza, justitie & veiligheid en digitale zaken


Als oud-wethouder en vicefractievoorzitter in Rotterdam is Kathmann meer dan bekend met het lokale bestuur. Die ervaring komt goed van pas, wanneer zij als woordvoerder binnenlandse zaken en als opvolger van Attje Kuiken op justitie & veiligheid de Kamer betreedt. En last but not least zit zij namens de fractie in de kersverse vaste Kamercommissie voor digitale zaken.

Ook Kathmann heeft haar vuurdoop gehad. In Kamervragen over signalen van racisme bij de Rotterdamse politie trok zij de lokale lijn door naar de landelijke politiek. Op racistische berichten binnen een appgroep van een deel van de agenten volgden relatief milde sancties. De ophef hierover was – begrijpelijk – heel groot. Kathmann vroeg daarom de demissionair minister van justitie & veiligheid of hij ook vindt dat de manier waarop disciplinaire straffen opgelegd worden aangescherpt moet worden. Nu gebeurt dat nog grotendeels binnen de politieorganisatie zelf. Wat Kathmann en de PvdA betreft voert de politie onafhankelijk en transparant tuchtrecht in.


Habtamu de Hoop

Woordvoerder onderwijs en infrastructuur & waterstaat


Nog niet zo heel lang geleden was hij het jongste raadslid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân en presentator van Het Klokhuis, maar sinds kort is De Hoop als jongste Kamerlid (van deze lichting) woordvoerder onderwijs en infrastructuur & waterstaat. En dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Zelden werd een maidenspeech zo gewaardeerd en zoveel gedeeld.

Eerder had De Hoop al zijn eerste Kamervragen aan de demissionair staatssecretaris van infrastructuur & milieu gesteld over de afvoer van asbest. Weliswaar gelden er al strenge regels voor de afvoer van asbest uit huizen en bedrijven, maar volgens de Gelderlander komt het giftige goed met tonnen tegelijk op gecontroleerde afvalstortplaatsen terecht. Met andere woorden: terwijl particulieren en ondernemers met veel moeite en tegen hoge kosten hun panden asbestvrij maken, wordt het spul daarna niet verder verwerkt.

De Hoop en experts op dit gebieden vrezen, dat het gestorte asbest vroeg of laat voor gezondheidsproblemen gaat leiden. Daarom roept hij de staatssecretaris om met een toekomstbestendige oplossing te komen, waarmee het risico op gezondheidsschade wordt geminimaliseerd.


Op de website van de PvdA staan alle woordvoerderschappen, dus ook die van de ervaren parlementariërs.


Afbeelding: Remko de Waal | ANP

ton_langenhuyzen.jpgContactgegevens:
T: 070-3182792
E: [email protected]