Lokaal Bestuur
Besluit rond het gemeentefonds lijkt eindelijk genomen, maar of dat nou goed nieuws is

De bezuiniging rond de jeugdzorg lijkt dan toch eindelijk van tafel. En er viel de afgelopen weken nog meer nieuws rond de gemeentelijke financiën te melden. Zo gaat het kabinet de knoop doorhakken rond het gemeentefonds. Na een jaar lang als een zwaard van Damocles boven de gemeenten te hebben gehangen lijkt nu duidelijk te worden welke gemeenten erop vooruit gaan en welke niet. Nu weten de lokale bestuurders eindelijk waar ze aan toe zijn. Op zich geen moment te laat, want daardoor is er weer meer duidelijkheid op de lange termijn. Maar is het ook goed nieuws? 

Ditmaal luidt de stelling: wat je ook van de herverdeling van het gemeentefonds vindt, het is goed nieuws dat er nu eindelijk duidelijkheid komt.


Erg slecht nieuws 

Fred Greven

Raadslid in Oldambt


‘We zijn al drie jaar aan het bezuinigen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Er ligt nog een opgave voor de komende jaren om deze bezuinigingen verder vorm te geven. Onze financiële ambtenaren hebben vorig jaar zelfs al een soort van “winstwaarschuwing” doen uitgaan vanwege deze herverdeling van de gemeentefonds. Het zou betekenen dat we nog miljoenen zullen moeten bezuinigen op onze toch al niet echt florissant te noemen begroting.

Het schijnt dat de Groninger gemeenten, waar de inkomens laag zijn en de sociale opgave groot is, door de herverdeling de komende jaren tot € 45 miljoen extra zullen moeten bezuinigen. De PvdA-fractie maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. Door de herverdeling komt de leefbaarheid in de kleine dorpen nog meer onder druk te staan en dreigen voorzieningen, zoals minimaregelingen, maatschappelijke ondersteuning, sportclubs, zwembaden, onderhoud aan wegen en openbaar groen, te sneuvelen.’


Donkere wolken zijn weggetrokken 

Sylvia Buczynski

Fractievoorzitter in Hollands Kroon


‘Het is beslist goed nieuws dat er nu eindelijk duidelijkheid komt over de herverdeling van het gemeentefonds. In de afgelopen jaren hing steeds het idee – als een donkere wolk – in de lucht dat we er weleens op achteruit zouden kunnen gaan. Niet dat daar veel rekening mee gehouden is: Hollands Kroon stond er financieel niet slecht voor. In plaats van krimp kregen we te maken met groei en door de plaatsing van windmolens en de vestiging van datacenters kwam er meer geld binnen. Tot onze verrassing lijkt de herverdeling ook nog gunstig voor onze gemeente uit te pakken.’


Als een boemerang terug 

Marie-José Luttikholt

Fractievoorzitter in Hengelo


‘Dat de bezuiniging op de jeugdzorg van tafel is, kun je labelen als goed nieuws. Gelukkig heeft het kabinet nu zelf ook ingezien dat het wel erg arrogant is als je de vooraf afgesproken afspraken naast je neerlegt. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er te weinig middelen naar de gemeenten gaan voor de jeugdzorg, dus deze bezuiniging had überhaupt niet ingeboekt mogen worden. Diezelfde arrogantie proef ik nu ook bij het doordrukken van het nieuwe gemeentefonds. De commissie-ROB heeft het Rijk geadviseerd op het voorgestelde verdeelmodel: zo niet doen! Ik vrees dat dit als een boemerang bij het Rijk terugkomt.’


Bijschrift afbeelding: Minister Bruins Slot heeft de knoop doorgehakt

Afbeelding: Peter Hilz | ANP