Lokaal Bestuur
Parkeergeld voor het sociaal domein?

Gemeenten zullen in 2020 voor het eerst meer dan een miljard euro aan parkeergeld ophalen en met € 411 miljoen nemen de inkomsten uit de toeristenbelasting ook enorm toe. Eerder bleek al dat veel gemeenten hun afvalstoffenheffing dit jaar verhogen. Het lijkt een hele logische reactie op de weigering van het kabinet om met meer geld voor het sociaal domein over de brug te komen. Maar zet het ook zoden aan de dijk? En is het verhogen van de gemeentelijke heffingen (afvalstoffen, ozb, etc.) inderdaad de manier om met de tekorten om te gaan?

Daarom ditmaal de stelling: zolang het kabinet niet genoeg geld vrijmaakt voor het sociaal domein, is het goed dat gemeenten hun heffingen verhogen om zo de tekorten in de Wmo en jeugdzorg te dichten.

Gebruik het geld waarvoor het bedoeld is

Jportret_jeroen_adolfs_1.jpgeroen Adolfs

Raadslid in Purmerend

‘Dat het geld er moet komen, is zeker. Maar dat moet niet over de ruggen van de bewoners worden gedaan, uit Den Haag komen. Ik ben van mening dat je een heffing nooit kan gebruiken om een tekort elders te compenseren. In Purmerend vinden we dat lokale heffingen gebruikt moeten worden waarvoor ze zijn bedoeld. Rioolheffingen zijn dus voor het riool. De meeste lokale heffingen zijn om publieke taken uit te voeren en niet voor het sociaal domein.’

Helaas noodzakelijk

portret_tom_beuker_1.jpgTom Beuker

Raadslid in Medemblik

‘Het is helaas noodzakelijk. Als gemeente hebben we een zorgplicht naar onze inwoners.  wat betreft de WMO en Jeugdzorg. Als het budget van de Wmo en jeugdzorg niet toereikend is, zal je het op een andere manier moeten financieren. Het verhogen van de lokale heffingen vinden wij als PvdA dan beter dan korten op onze voorzieningen en het verenigingsleven.

Los daarvan moet er kritisch gekeken worden naar de budgetten zelf: volgens mij kan hier veel effectiever mee worden omgegaan en blijft er veel geld aan de strijkstok hangen.’

Je zou in één klap de onderhandelingsruimte met het Rijk weggeven

portret schell 1Henk Schell

Raadslid in Bloemendaal

‘Het is onmogelijk ja of nee tegen de stelling te zeggen, want de gemeenten verschillen nogal van elkaar qua financiële positie. Sommige gemeenten zitten al aan hun plafond wat hun heffingsruimte betreft, andere niet. Verder zijn de gemeenten over het algemeen nauwelijks in staat om de hoogte van de heffingen vast te stellen aan de hand van het gezinsinkomen. En last but not least: gemeenten zouden als geheel hun onderhandelingsruimte met het Rijk in één klap weggeven. Gezien de begrotingsoverschotten van het Rijk zou dat dom zijn.’

Een simpele, maar verkeerde reflex

portret oomkesJohn Oomkes

Raadslid in Haarlem

‘Het verhogen van gemeentelijke heffingen om tekorten in het sociaal domein te dichten is een simpele reflex. Het is een beproefde methode om lastige discussies te omzeilen, maar op de lange termijn werkt het niet. A priori zou moeten gelden dat voorzieningen in het sociaal domein voor iedere Nederlander gelijkwaardig dienen te zijn en dat iedere Nederlandse belastingbetaler daaraan naar draagkracht bijdraagt. Dat kan het beste landelijk in het vat gegoten worden, zodat zwaar belaste gemeenten zich beter kunnen kwijten van hun primaire taken: betaalbare huisvesting, beter onderwijs, rechtvaardig armoedebeleid, veiligheid, duurzaamheid en een ruim aanbod aan cultuur.’

Het kabinet moet de realiteit onder ogen zien

csm marlies harms pvda 7e3fe28c9e 1Marlies Harms

Raadslid in Emmen

‘Ik ben het niet eens met de stelling. Het kabinet moet de realiteit onder ogen zien en beseffen dat gemeenten in de knel zitten als het gaat om budgetten binnen het sociaal domein. Gemeenten ontvangen te weining geld vanuit het gemeentefonds.

In de praktijk is het schipperen. In Emmen willen we bezuinigingsmaatregelen voorkomen, maar zien we ons soms toch genoodzaakt om te bezuinigen om gaten op het sociaal domein te dichten.’

 

Afbeelding: Kick Smeets | Hollandse Hoogte