Lokaal Bestuur
Met het coronareddingsplan van de PvdA kan je ook lokaal prima uit de voeten

Het is alle hens aan dek om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De PvdA lanceerde daarom een ambitieuze investeringsagenda. Het coronareddingsplan is een omvangrijk pakket aan maatregelen met een waarde van in totaal € 50 miljard op het gebied van infrastructuur, duurzaamheid, volkshuisvesting, economie en onderwijs. Hoe landt het plan bij de lokale bestuurders? Is dit de manier waarop we eerlijk en fatsoenlijk uit de crisis komen?

Maak het concreet 

portret_schollema.jpgBé Schollema

Wethouder in Loppersum

Welke maatregelen zijn voor jou in Loppersum het belangrijkst?

‘Ik ben vooral blij met de maatregelen rond verduurzaming in woningbouw. Dat past bij onze partij. In het plan stellen we voor de verhuurdersheffing af te schaffen en huurwoningen te verduurzamen. Zo voorkomen we dat de bouw onderuit gaat. Bovendien zitten we allemaal meer thuis, en dan is het goed dat dat een fijn huis is. Met de aardbevingsproblematiek hier is die investering voor Loppersum extra belangrijk.

Ook de Lelylijn van Amsterdam naar Groningen via Lelystad is voor ons belangrijk. Lodewijk Asscher heeft het plan hier in Loppersum gepresenteerd. Daarbij heeft hij direct verteld dat die trein niet morgen al rijdt, maar het is goed om concrete plannen te hebben, ook voor de langere termijn.’

Is dit voldoende of ontbreekt er iets?

‘Ik mis niet zozeer iets in de inhoud, maar wil wel aandacht vragen voor de communicatie. Als lokale bestuurder vraag ik me altijd af hoe ik dit op straat kan uitleggen. Maak het concreet: “Wat heb ik eraan?” Dat is wat mensen willen weten. Zoek concrete voorbeelden in het land en laat zo zien wat je bedoelt. Je moet het in één zin kunnen uitleggen, anders ben je de mensen kwijt.’

Is het haalbaar?

‘Het is een forse investering: volgens mij beslaat dit het volledige Wopke-Wiebesfonds. Aan de andere kant staat er volgens mij niets in dat een andere partij niet wil. Ik denk, dat de grootste valkuil is, dat het straks allemaal gebeurt, maar dat het niet onze kleur heeft. We moeten onze achterban laten zien dat dit onze plannen zijn. Dit gaat om de mensen, die in deze crisis met de vingers tussen de deur zijn gekomen; in de cultuur, de bouw, met een flexcontract. Dat is onze achterban, al stemmen ze soms op een andere partij. We moeten hen hierin meenemen.’

‘Hoop dat de coalitie er een strik omheen doet en het zichzelf cadeau doet’ 

portret_de_geest.jpgRob de Geest

Wethouder in Deventer

Welke maatregelen zijn voor jou in Deventer het belangrijkst?

‘Het is een goede zaak, dat het een breed pakket aan maatregelen is. Ik vind het belangrijk dat we aan de slag gaan met de woningmarkt. Dat was voor de coronacrisis al een knelpunt, en we kunnen er nu ook een economische impuls mee geven.

Dat geldt ook voor de aanpak van schulden en armoede. Wie al op het randje zat, is door de coronacrisis verder weggezakt. Bovendien zijn er nieuwe mensen door de crisis in financiële problemen gekomen. Die moeten we direct vooruit helpen en we moeten voorkomen dat ze verder wegzinken. Daarom ben ik ook blij met de garantiebanen; dat biedt perspectief en dat is belangrijk. We moeten niet alleen een reddingsvest gooien, maar ook een route wijzen om naar veilige wal te zwemmen. Perspectief bieden op een huis, werk en inkomen. Daar maken mensen zich zorgen over.’

Is dit voldoende of ontbreekt er iets?

‘Wat mij betreft mag er meer aandacht komen voor gezondheid. We hebben door corona gezien hoe kwetsbaar dat is. We moeten het niet alleen over gezondheid hebben als het mis gaat, maar meer inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl.’

Is het haalbaar?

‘Het gaat om een fors bedrag, maar daar ontkom je niet aan. Dit zijn investeringen met een structureel effect, het gaat echt om de wederopbouw van de samenleving. Ik hoop dat de coalitie er serieus naar kijkt. Of beter nog, er een strik omheen doet en het zichzelf cadeau doet. Het zijn grote opgaven, daar moet je samen aan werken. Ik denk dat heel veel mensen blij zouden worden als dit zou lukken.’

‘Zoek de linkse samenwerking en maak samen het plan nog beter’ 

portret_mulder_4.jpgMarinka Mulder

Wethouder in Renkum

Welke maatregelen zijn voor jou in Renkum het belangrijkst?

‘Allereerst ben ik blij met dit reddingsplan in zijn geheel. Het is supergoed dat we dit doen: perspectief bieden en concrete plannen maken. Het is een reëel investeringsplan. Dit is wat Nederland nodig heeft.

Als wethouder ben ik blij met het noodpakket van € 1 miljard voor gemeenten. Dat is hartstikke hard nodig. Veel gemeenten moeten nu bezuinigen, terwijl dit daar een slecht moment voor is. Juist nu zijn de voorzieningen die dreigen te verdwijnen zo hard nodig. Het is ook een goede erkenning voor het feit dat Nederland niet alleen wordt bestuurd in Den Haag, maar dat de gemeenten een belangrijke rol spelen.

Ook de nadruk op duurzame werkgelegenheid vind ik essentieel. Werk hebben betekent zekerheid en vrijheid, dat is belangrijk voor de economie. We roepen al lang dat je een leven lang moet leren, goed dat we daar ook concrete voorstellen voor doen.’

Is dit voldoende of ontbreekt er iets?

‘Het is een goed begin. Vervolgens moeten we ermee verder. We moeten blijven staan voor de herwaardering van de publieke sector; de overheid mag sterker worden. We zijn als PvdA te vaak vatbaar geweest voor argumenten dat een ander het ook kan doen. Of we willen niet investeren in de overheid, want dat bekt niet lekker. Terwijl we juist nu zien hoe belangrijk de GGD’s, de zorg en het onderwijs zijn. Daar mogen we in investeren. Andere partijen zien dat nu ook steeds meer, maar wij zijn de partij die dat goed kan. Dat moeten we laten zien, en concreet maken wat mensen eraan hebben.’

Is het haalbaar?

‘We kunnen het best betalen. De vraag is alleen of we daar de ander van kunnen overtuigen. Het huidige kabinet is gierig en wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Maar nu investeren gaat ons wat opleveren. We moeten verder kijken dan de harde cijfers, maar kijken wat het oplevert op het gebied van gezondheid, geluk en welbevinden. Het zal een lange weg worden, maar ik hoop dat we ruimte geven aan anderen om mee te doen. Zoek de linkse samenwerking en maak samen het plan nog beter. Mensen zitten niet te wachten op de zoveelste ballon die weer wegwaait. Het is belangrijk dat we voor resultaat gaan.’

€ 1 miljard incidenteel voor de gemeenten is niet voldoende 

portret_verbruggen.jpegPaul Verbruggen

Wethouder in Alkmaar

Welke maatregelen zijn voor jou in Alkmaar het belangrijkst?

‘Ik vind het belangrijk dat we de woningbouw versnellen en de werkloosheid in de bouw bestrijden. Deze regering doet dat vooral met de mond, maar heeft weinig concrete acties. Het afschaffen van de verhuurdersheffing spreekt me bijzonder aan.

Ook is het goed dat we onze duurzaamheidsambities hierbij betrekken door duurzame nieuwe woningen te bouwen. Dat biedt nieuwe werkgelegenheid. We moeten uit de crisis komen door werkgelegenheid te creëren waar dat nodig is. Bedrijven sponsoren om te zorgen dat ze niet onder water komen, is niet de oplossing. We hebben een gigantisch milieuprobleem, daar moeten we de schouders onder zetten, en dat kunnen we zo combineren met werkgelegenheid.’

Is dit voldoende of ontbreekt er iets?

‘De hoofdlijn is goed. Er mag nog wel wat aangescherpt op het gebied van openbaar vervoer. Er wordt nu veel ingezet op spoor, maar ik mis het busvervoer. Veel mensen in dorpen en kleine steden hebben die bus nodig om bij een station te komen.

Of de € 1 miljard noodhulp voor de gemeente voldoende is, moeten we bekijken. Ik vind het belangrijker dat we op een andere manier gaan samenwerken met de Rijksoverheid. Gemeenten zijn geen knecht van Den Haag. We zijn een professionele samenwerkingspartner die dicht bij de burger staat. Door maar taken bij ons te leggen en onvoldoende geld bij te passen, kom je op het punt dat gemeenten de sporthal en het zwembad moeten sluiten. Daar is € 1 miljard incidenteel onvoldoende voor.’

Is het een haalbaar plan?

‘Volgens mij is het heel haalbaar. Het sluit aan bij links en bij rechts. Of je nu de economie wil helpen, het onderwijs iets wil bieden, of wil opkomen voor openbaar vervoer; je vindt het in dit plan. Het is qua samenhang het beste plan dat ik recent heb gezien. En dat hebben we hard nodig. Stop met politiek gekissebis en zet nationaal de schouders eronder. We praten al lang over allerlei benodigde investeringen. Nu laat de PvdA zien dat je dan gewoon de portemonnee kan trekken.’

‘Het lijkt mij een goede basis voor het verkiezingsprogramma’ 

portret_louwers.jpgMartien Louwers

Wethouder in Arnhem

Welke maatregelen zijn voor jou in Arnhem het belangrijkst?

‘Als wethouder werk en inkomen kijk ik natuurlijk goed naar het onderwerp arbeidsmarkt. Ik vind in dat verband het noodpakket kunst en cultuur voor de korte termijn heel belangrijk. Ook de garantiebanen en de maatregelen voor omscholing zijn verstandig. Het is belangrijk om te zorgen dat mensen van werk naar werk gaan. Dat kan ook via een garantiebaan en omscholing.

Het investeringsfonds vitale steden en dorpen had van mij wel iets meer mogen krijgen. We zien hier in Arnhem dat leefbaarheid in de wijken een flinke uitdaging is. Je moet nu juist daar investeren in leefbaarheid, veiligheid en goed wonen.

Het noodpakket voor de gemeenten is natuurlijk welkom. We komen in Arnhem bij de begroting met ons eigen reddingsplan en willen hier flink anticyclisch investeren. Tegelijkertijd moeten we dit jaar extra kosten opvangen en missen we inkomsten. Dit is geen tijd om als gemeente te moeten bezuinigen.’

Is dit voldoende of ontbreekt er iets?

‘Er mag nog wel extra aandacht komen voor de preventie op het gebied van schulden en het welzijn van jongeren. We willen voorkomen dat jongeren problemen ontwikkelen. Denk aan jongeren die nu net klaar zijn met school, of in het speciaal onderwijs minder begeleiding hebben gehad door corona. Zij hebben het lastig en we moeten voorkomen dat dat uitgroeit tot grotere problemen.

Ik maak me ook zorgen over mensen die sinds maart nauwelijks meer de deur uit zijn gekomen. Mensen met een chronische aandoening, of psychische problematiek die zich isoleren. Het zou goed zijn als er ruimte kwam voor hulpverleners om hier aandacht aan te geven.’

Is het een haalbaar plan?

‘Het heeft zeker kans van slagen. Misschien kun je sommige elementen al oppakken in de komende begroting. Voor de lange termijn liggen er hopelijk kansen in een nieuw kabinet. Het lijkt mij een goede basis voor het verkiezingsprogramma.’

 

Afbeelding: Sem van der Wal | ANP