Lokaal Bestuur
Juist in corona belangrijk om de begroting te bespreken

Normaal gesproken is het doorgronden van de begroting al een lastig en ondankbaar taakje. Maar nu we midden in een economische crisis, waarvan het einde nog niet in zicht is, zitten, lijkt het niet alleen onbegonnen, maar vooral heel onzinnig werk. Wat de precieze economische gevolgen zijn van de coronapandemie kan niemand zeggen en wat dat dan betekent voor de gemeentelijke financiële positie is al helemaal ongewis. Heeft het kortom wel zin om vandaag een begroting in te dienen, waarvan je weet dat die morgen al achterhaald is? Of is uitstel in deze bijzondere tijd totdat er meer duidelijkheid is verstandiger?

Ditmaal is daarom de stelling: aangezien de begroting dit keer al achterhaald is als hij wordt ingediend, is het beter om het hele proces uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.

Met de kennis van nu prioriteiten bepalen 

portret_gatzen.pngPeter Gatzen

Fractievoorzitter in Wijchen

‘Volledig oneens met de stelling. Ook nu is de begroting zinvol en noodzakelijk. Het is belangrijk om met de kennis van nu prioriteiten te bepalen en kaders te stellen. Het is zeker waar, dat het uiteindelijke begrotingsresultaat flink kan afwijken van de begroting. Toch hebben de gemeentelijke organisatie en de verbonden partijen helderheid en richting nodig.

Wel zal er enige terughoudendheid moeten zijn met nieuw structureel beleid. Een tussentijdse bijstelling van de begroting in de raad zou wellicht gewenst zijn. Je zou dit dan na het eerste én na het tweede kwartaal moeten kunnen inbouwen.’

‘Uitstel van het begrotingscircus is nu de grootste zekerheid, die we onze inwoners kunnen bieden’ 

portret_elbers.pngElbert Elbers

Raadslid in Overbetuwe

‘We leven in onzekere tijden. Dan moet de politiek leiding nemen en richting durven wijzen. Ook lokaal. Financieel staan gemeenten er slecht voor. Ik zie oplopende kosten in het sociaal domein en een gemeentefonds met minder geld voor Overbetuwe.

Het is voor de PvdA onacceptabel dat de kosten van de huidige crisis eenzijdig terecht komen bij de mensen, die dat het minst kunnen dragen. Daarom weiger ik mee te werken aan bezuinigingen op werk, wonen, zorg en onderwijs om een sluitende begroting te presenteren. Uitstel van het begrotingscircus is nu de grootste zekerheid, die we onze inwoners kunnen bieden. Ik steun de stelling.’

‘Begroten is altijd al gebaseerd op een mix van feiten, aannames en risico’s’ 

portret_van_der_weegen.pngRichard van der Weegen

Fractievoorzitter in Horst aan de Maas & griffier in Cuijk

‘Uitstellen is absoluut onverstandig. Dan loop je als gemeente weg voor je verantwoordelijkheid. Een gemeente zonder begroting is toch onbestuurbaar? Ook in crisistijd moeten we blijven begroten én blijven bijstellen. De juiste keuzes maken in het belang van onze inwoners, voor nu en in de toekomst. Het is onze taak om zo reëel mogelijk te begroten en risico’s in te schatten. Begroten is altijd al gebaseerd op een mix van feiten, aannames en risico’s. Voor 2021 inderdaad een hele onduidelijke en onzekere mix. Dat is nu eenmaal zo en daar hebben we dus naar te handelen. Persoonlijk vind ik overigens de begrotingsbehandeling geen ondankbaar taakje, maar het hoogtepunt van kaderstelling en budgetrecht van de raad. Dus alleen al om die reden zou ik het voor geen goud willen missen.’

Juist nu is inzicht in de financiën belangrijk 

portret_spalburg.pngMarianne Spalburg

Fractievoorzitter in Nieuwegein

‘Persoonlijk ben ik het niet eens met deze stelling. Juist in een tijd, dat de middelen schaars zijn en de opgaven groot zijn, moet je op de hoogte zijn van de financiële situatie in je gemeente. Dat betekent niet dat het normale manier gaat. Je moet de extra kosten die de gemeente door de coronacrisis maakt apart en eenmalig in de boekhouding opnemen. Op die manier krijg je een goed overzicht van wat er op welke onderdelen gebeurt, welke politieke keuzes er voor liggen en hoeveel geld er beschikbaar is. Want of je vindt of iets wel of niet moet gebeuren, is afhankelijk van je politieke kleur. Zonder inzicht in de financiën weet je niet hoe schaars de middelen zijn en welke politieke keuzes je kan en moet maken.’

Zonder begroting geen vinger aan de pols 

portret_pieters.jpgAnton Pieters

Raadslid in Smallingerland

‘Het lijkt misschien een goede beslissing om de begroting uit te stellen, maar ik denk, dat het wel degelijk goed is om een vinger aan de pols te houden. Het is niet zo, dat er geen rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke situatie waar we nu in verkeren. Men weet dat begroten op dit moment een beetje nattevingerwerk is. Die bandbreedte is er, maar dat betekent niet dat je achterover kan leunen. Met alle onzekerheid is het belangrijk om zo snel mogelijk aan de bel te kunnen trekken. Als de kosten voor het sociaal domein bijvoorbeeld nog verder oplopen, moeten we Den Haag onder druk zetten. Zonder inzicht in de begroting lukt dat niet.’

Met de begroting nog enige grip op de werkelijkheid krijgen 

portret_dijkstra.pngKoos Dijkstra

Fractievoorzitter in Tynaarlo

‘Tja, dat klinkt aannemelijk en is verleidelijk. Maar een begroting is bedoeld om enige grip op de werkelijkheid te krijgen. Stilstand is achteruitgang nietwaar. Kansen en bedreigingen worden zo goed mogelijk ingecalculeerd om de onzekerheid te beperken. Eventuele gevolgen van de huidige coronacrisis horen daarbij.

Momenteel leven we in wel erg onzekere tijden, dat is waar. Maar wachten tot de lucht geklaard is, kan nog heel lang duren en is dus niet de juiste weg. Het lijkt me beter om de begroting meer dan twee keer per jaar te actualiseren. Overigens ga ik er van uit dat de Rijksoverheid de coronakosten van gemeenten ruimhartig compenseert. Dat blijft het belangrijkste.’

‘Niks uitstellen’ 

portret_van_bruggen.jpgYvonne van Bruggen

Fractievoorzitter van de PvdA/GL in Zeewolde

‘Niks uitstellen. Vaststelling van de begroting biedt inzicht in de stand van onze financiën en wij geven richting voor komende jaren. Blijven monitoren, juist nu zoveel onzeker is. De moed hebben om keuzes te maken en de problemen niet voor ons uit schuiven. Uitstel lost niks op. Na vaststelling van de begroting moeten we flexibel zijn, en is constructief en kritisch blijven meedenken noodzakelijk. Als raad ben je de baas en moet je actief blijven knokken voor perspectief, ook financieel. De zorg voor inwoners blijft leidend. Wonen, zorg en zekerheid zijn te belangrijk om een jaartje over te slaan.’

 

Afbeelding: Caspar Huurdeman | ANP