Lokaal Bestuur
Handreiking steunmaatregelen coronacrisis

Hoe houd je de lokale samenleving overeind tijdens en na de coronacrisis? Met die vraag worstelen we allemaal. Het CLB heeft daarom met Hans Adriani, Martijn Balster, Songül Mutluer, Pieter Paul Slikker en Arie Teeuw een handreiking ontwikkeld. Nelleke Vedelaar en Lodewijk Asscher ondersteunen deze steunmaatregelen van harte.

In de handreiking steunmaatregelen coronacris doen we concrete suggesties voor maatregelen en willen we je helpen om grip te krijgen op de coronacrisis in de lokale politiek. Drie punten staan daarbij centraal:

  • Informatiebehoefte: hoe zorg je dat je als lokaal politicus over de juiste sturingsinformatie beschikt voor keuzes in jouw gemeente?
  • Financiële uitgangspunten: de impact van de crisis is groot en het zal waarschijnlijk lang duren. Welk financieel perspectief is er voor steunmaatregelen?
  • Ideologische uitgangspunten: in tijden van crisis is het zaak te prioriteren. Welke ideologische uitgangspunten kan je hanteren?

Of de in de handreiking opgenomen maatregelen ook bij jou toepasbaar zijn, hangt natuurlijk helemaal af van de lokale situatie en kan je het beste zelf beoordelen. Maar zeker is dat we als PvdA kwetsbaren beschermen, de publieke infrastructuur overeind houden en werkenden zekerheid bieden. Eerlijker en fatsoenlijker. Met de handreiking kan je ervoor zorgen dat ook in jouw gemeente de zwaarste lasten door de sterkste schouders worden gedragen. Want alleen met woorden is solidariteit weinig waard.

Onderstaand kan je de handreiking downloaden, in PDF en in word, zodat je in het bestand kan knippen en plakken. Daarnaast kan je de in de Bossche raad aangenomen moties scenario’s steunpakket corona en coronalasten buiten de begroting ook in jouw gemeente gebruiken. 

Afbeelding: Niels Wenstedt | Hollandse Hoogte