Het kabinet is bezig met het wetsvoorstel ‘eenmalige energietoeslag lage inkomens’. De wet zorgt ervoor dat inkomens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag krijgen. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Vooruitlopend op die uitkering, zijn meerdere gemeenten zelf aan de slag gegaan. Via de bijzondere bijstand kunnen gemeenten nu al een energiecompensatie uitkeren.

Sommige gemeenten zijn hier terughoudend in en stellen dat het niet mag. Uit Kamervragen van de PvdA aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen blijkt dat die terughoudendheid ongegrond is:

“Bij de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen is naar mijn oordeel sprake van extra kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Zonder de grenzen van een redelijke wetsuitleg te buiten te gaan acht ik bijzondere bijstandsverlening in verband met de huidige onverwachte en ongekend sterk gestegen energieprijzen in individuele situaties dan ook toelaatbaar.”

De bijzondere bijstand kan dus gebruikt worden om de hoge energiekosten te compenseren.