Lokaal Bestuur
Gaskraan en de campagne

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze maand is dat: 
Niet het aantrekken van de economie maar het sluiten van de gaskraan in Groningen kan de PvdA redden bij de Statenverkiezingen.

christa oosterbaanChrista Oosterbaan, fractievoorzitter Terschelling

Eerlijk gezegd weet ik niet of dat nog zal helpen voor een goede verkiezingsuitslag op 18 maart in het noorden. We hadden ons eigen standpunt sterker naar voren moeten brengen tijdens het gasdebat. Ik denk dat we daar een slag gemist hebben. Nergens is zo’n grote en trouwe PvdA-aanhang te vinden als in Noord Nederland. Deze mensen voelen zich in de steek gelaten en of dat nog te repareren is voor 18 maart? Wij blijven op Terschelling in ieder geval onze uiterste best doen voor een goede uitslag in Fryslân! 

Romke Visser, fractievoorzitter Groningen

romke visser

Er is geen twijfel over mogelijk dat een duurzame reductie van de gaswinning, via een helder besluit in Den Haag, onze campagne goed had kunnen doen. Nu zijn we de gebeten hond en kost het veel energie om uit te leggen dat het dankzij ons toch goed komt, zij het in stappen. Die energie hadden we liever voluit besteed aan het uitdragen van de gestaag groeiende werkgelegenheid in de provincie Groningen. We kunnen een krachtig regionaal economisch beleid voeren, door de inspanning van onze mensen in kabinet en Kamer. Vol strijdlust blijven we die boodschap uitdragen!

 

lies oldenhofLies Oldenhof, fractievoorzitter Loppersum

Lastig! Het is noodzakelijk dat er een daad wordt gesteld waar de Groningers iets aan hebben. En dat is die gaskraan. De landelijke overheid, de Tweede Kamer en de NAM hebben het te ver laten komen en het vertrouwen is te vaak beschaamd. Dat trek je niet meer recht, ook al was het voor de PvdA in de huidige omstandigheden een niet te winnen wedstrijd tegenover een ‘ijzeren’ Kamp en een onbetrouwbare VVD.

 

Meindert Schollema, burgemeester Pekela

burgemeester m schollema

De stelling suggereert een kans die gegrepen kan worden terwijl de kans al is gemist.  De inwoners van Groningen en onze provinciale partijgenoten vroegen de Tweede Kamer om, zonder voorbehoud, te kiezen voor de mensen en hun veiligheid. Het debat over het gasbesluit werd echter een dans rond een vooraf in de coalitie gesloten compromis.  Het resultaat is een beeld waarin getallen, leveringszekerheid  en geld belangrijker lijken dan de veiligheid van de Groningers. Of dat beeld terecht is of niet doet er eigenlijk niet meer toe. Wat er wel toe doet? De PvdA in Groningen wil de gaskraan zo snel mogelijk, zo ver mogelijk dicht. 

 

jos penninx 108Jos Penninx, burgemeester Voorst

De PvdA moet de komende weken kiezers werven op het onderwerp waar wij door velen vooral mee geassocieerd worden: werk en een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht. Voor de inwoners en verkiezing in Groningen kan dit anders liggen, maar landelijk moeten wij vertrouwen hebben in de komst van betere tijden.

Wat mij betreft spreken wij als sociaaldemocratische partij deze weken vooral over onze visie op de landelijke economische en sociale onderwerpen met als uitgangspunt participatie voor iedereen in een economisch sterk Nederland. Verbinden, versterken en vertrouwen! Dat moeten de komende weken onze kernbegrippen zijn.

Josan Meijers, gedeputeerde Gelderlandjosan meijers

Groningen heeft zijn zorgen en verdriet over de gevolgen van de gaswinning prima laten horen. commissaris van de koning Max van den Berg en gedeputeerde William Moorlag hebben dit in de provincie gedaan en Diederik in Den Haag. De gaswinning moet worden teruggedraaid, zo ver als nodig om de veiligheid van de Groningers te kunnen garanderen.
We moeten zoeken naar nieuwe energiebronnen: duurzame energie. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de economie en onze (economische) positie in Europa. Wind, zon, water, biovergisting, in Gelderland zien we prachtige ontwikkelingen.
De economie trekt weer aan, dankzij moeilijke keuzes die ook de PvdA heeft durven maken. Juist nu het gloort aan de horizon, moeten we de ingeslagen weg blijven volgen. De PvdA hoeft niet gered te worden, maar moet in zichzelf blijven geloven!

Foto Provincie Drenthe: De Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar meldt dat de Groningse vlag gehesen werd bij het provinciehuis in Assen tijdens het Kamerdebat over gaswinning en bodemdaling in Groningen. Als teken van solidariteit met het provinciebestuur en de inwoners van onze buurprovincie.