Lokaal Bestuur
Biomassa: zinvolle tussenoplossing of gewoon niet doen?

Maar liefst 60% van de duurzame energie wordt opgewekt uit biomassa. Daarmee is het verreweg de grootste duurzame energiebron. Op zich lijkt daar niks mee, maar probleem is wel dat er vanuit verschillende hoeken wordt getwijfeld of de energieopwekking uit biomassa wel zo duurzaam is. Wanneer er bijvoorbeeld bossen gekapt moeten worden om de biomassacentrales van pallethout te voorzien, is het de vraag of je goed bezig bent. De C02-winst van de houtverbranding (t.o.v. kolen) wordt immers teniet gedaan door de bomenkap (en de C02 die bomen opnemen). Houden we onszelf niet voor de gek? En zouden we niet beter kunnen inzetten op echte schone energie (wind en zon)?

Daarom ditmaal de stelling: aangezien het lastig is om vast te stellen of biomassa wel duurzaam is, zetten we daar niet op in en stimuleren we alleen echte schone en hernieuwbare wind- en zonne-energie.

Zet in op minder energieverbruik 

portret doevendansSandra Doevendans

Statenlid in Noord-Holland

‘Binnen de Provinciale Staten in Noord-Holland hebben we de afgelopen vier jaar de kaders uitgezet voor de energietransitie. De energietransitie is een zeer complexe zaak, waarbij we weinig tijd en veel te doen hebben. Natuurlijk zijn sommige vormen van biomassa niet duurzaam. Dat is niet wenselijk en daar ben ik dus in de basis op tegen. Helaas zitten we wel aan landelijke milieuwetten vast die daar ruimte voor geven. Zolang dat zo is, moeten we volop inzetten op slimmer, innovatiever en minder energieverbruik. Uiteindelijk levert die inzet producten en diensten op die veel minder energie verbruiken en kunnen we zo de niet duurzame biomassacentrales sluiten.’

‘Het heeft me altijd al verwonderd dat biomassa als duurzaam telt’ 

portret van der herbergEmiel van den Herberg

Fractievoorzitter in Lelystad

‘Eens met de stelling. Een expert ben ik lang niet, maar het heeft me altijd al verwonderd dat biomassa als duurzaam telt. Van de middelbare school weet ik nog dat verbranden van organisch materiaal CO2 oplevert. Als tussenoplossing kan dat misschien zinvol zijn. Maar laten we toch vooral zo recht mogelijk op het CO2-arme einddoel afgaan. Recent ben ik zelf ook overgestapt naar echt groene stroom, van een zonnepark in Lelystad.’

Je kan tijdelijk kiezen voor biomassa 

portret portegijsNico Portegijs

Fractievoorzitter in Diemen

‘Op den duur is een klimaatneutrale energieopwekking noodzakelijk. Maar tot het zo ver is, kunnen we mensen niet in de kou laten zitten. Als we op korte termijn van het Groningse gas af willen, dan moeten er alternatieven komen voor de energieopwekking. En tijdelijk zou dan gekozen kunnen worden voor biomassa. Dat kan echter alleen maar als er in een convenant heldere afspraken worden gemaakt over de tijdelijkheid, de duurzame herkomst van biomassa en de uitstoot aan fijnstof. Alleen zo is er sprake van milieuwinst voor de wereld in het algemeen en voor de omwonenden van de energiecentrale in het bijzonder.’

Met biomassa zitten we volstrekt op de verkeerde weg

portret visser 2Titus Visser

Statenlid in Gelderland

‘Eens! De afgelopen jaren is een groot deel van de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland gerealiseerd door de “bijstook” in kolencentrales. We zitten hiermee volstrekt op de verkeerde weg. De houtpallets die worden verbrand zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit bossen in de Verenigde Staten. De “oogst” van deze biomassa heeft rampzalige gevolgen aldaar.

Niet voor niets hebben we in Gelderland besloten om slechts bij te dragen aan biomassa-projecten die deze een duurzame herkomst hebben. Realiteit is dat binnen deze randvoorwaarde de inzet van biomassa slechts een beperkte bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening.’

 

Afbeelding: Maarten Hartman | Hollandse Hoogte