Lokaal Bestuur
Omgevingswet: uit- of afstel?

Een wet die alle andere ruimtelijke wetten bundelt en overbodig maakt. De Omgevingswet klonk zo veelbelovend. Maar de praktijk is weerbarstiger. Op uitstel volgde uitstel en belangrijker: niemand lijkt te weten hoe het straks goed moet komen. In veel gemeenten is nog niet duidelijk hoe de participatie moet worden vormgegeven en dreigt de wet een speeltje te worden van handige projectontwikkelaars, terwijl de raad geen grip meer heeft op het ruimtelijk beleid.

De vraag dringt zich dus op of de Omgevingswet nu wel zo’n goed idee was en of niet beter is om de wet maar helemaal af te blazen. Ditmaal luidt de stelling daarom: de problemen zijn fundamenteel en niet op te lossen, daarom dient de Omgevingswet te worden afgeblazen.


Afstel hoeft geen uitstel te betekenen 

Iris van Dinther

Fractievoorzitter in Oss


‘In de gemeente Oss is er door de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad al heel veel tijd en moeite gestoken in de komst van de Omgevingswet en alles wat daarbij hoort. Natuurlijk is het een grote uitdaging en komt er veel op de gemeenten af. Er zijn echter ook voordelen, mits er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld vanuit de Rijksoverheid. Samenvattend zou ik willen zeggen dat van uitstel hoeft geen afstel te komen, maar op het moment dat de Omgevingswet ingevoerd wordt, moeten de systemen en de gemeenten er wel klaar voor zijn.’


Blaas de Omgevingswet zo snel mogelijk af 

Theo Nieuwenhuizen

Raadslid in Kampen


‘We zijn in Kampen al aan het anticiperen met een pilot rond de participatie. Nou, daar zie je alleen maar ruzie en ellende ontstaan. We hebben nu elke maand een conflict ergens, waar dan weer bemiddeling voor moet plaats vinden. Dus er moet op zijn minst goed gekeken worden naar hoe je participatie kan organiseren zonder dat buren elkaar het leven zuur gaan maken.

Als dat nu het enige was, zou je nog kunnen zeggen, dat het opgelost kan worden. Maar dat is helaas niet het geval. Het is gewoon geen goede wet. Er zijn veel te veel haken en ogen, en punten voor geschil. Het is echt de vraag wat we hiermee opschieten. Daarom zou ik zeggen: blaas de boel af, nu het nog kan.’


Het voordeel van de twijfel 

Sybrig Sytsma

Gemeenteraadslid in Heerenveen


‘Ik geef de Omgevingswet het voordeel van de twijfel: dus wel uitstellen, maar niet afstellen. Ik denk dat de Omgevingswet daadwerkelijk kan zorgen voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van onze leefomgeving. En dat laatste is hard nodig!

Het belangrijkste knelpunt is nu een goedwerkend digitaal stelsel, dat moet nog worden geregeld en daarom was uitstel onvermijdelijk. Maar daarmee is de ambitie die we met de Omgevingswet hebben niet weg. Dus wat mij betreft gaan we door met de voorbereidingen en maken gebruik van de extra tijd. Bijvoorbeeld door te oefenen met intake- en omgevingstafels. Daar zijn we in Heerenveen al mee begonnen, heel leerzaam!’ 


Op dit moment worden alleen de begeleidingsbureaus er beter van

Els Rutting-Baars

Fractievoorzitter in Montferland


‘Vooralsnog verdienen alleen de begeleidingsbureaus er veel geld aan. Zij begeleiden de gemeenten op weg naar de uitvoering. Op zich is het een goed idee om de inwoners meer invloed te geven. Maar de regie uit handen geven is wel een heel ander dingetje. Kunnen we erop vertrouwen dat de inwoner ook daadwerkelijk zelf de regie kan en gaat oppakken? Of gaan straks de projectontwikkelaars ermee aan de haal en staan de inwoners en de gemeente met een druppel aan de neus? 

Maak een keus, stoppen of zo snel mogelijk invoeren. Want op dit moment worden alleen de begeleidingsbureaus er beter van.’ 


Geen goed zicht 

Jilles Soffree

Raadslid in Ridderkerk


‘Aangezien ik me niet echt actief met de Omgevingswet heb beziggehouden, heb ik er eigenlijk te weinig zicht op om een goed oordeel te geven. Meer in het algemeen zie je wel vaak dat de politiek besluiten neemt die niet of moeilijk uitvoerbaar zijn. Tegelijkertijd ben ik wel voor minder bureaucratie en lijkt de bundeling van alle wetten me een goede zet. Het is kortom een lastig dilemma, waar ik niet over uit ben.’


Afbeelding: Bert Spierts | ANP