Handreiking
Handreiking: Lokaal woonbeleid

Welke instrumenten heb je tot je beschikking en hoe pakken andere gemeenten het lokale woonbeleid aan? Je leest het in de CLB-handreiking lokaal woonbeleid voor raadsleden.

Deze handreiking kwam tot stand met medewerking van Jan Jaap Kolkman, oud-raadslid en -wethouder te Deventer, en Sjoerd Kuiper, wethouder te Maassluis. De handreiking verscheen voor het eerst in maart 2020. Deze derde, bijgewerkte versie verscheen in mei 2023.

Afbeelding: Hans van Rhoon | ANP