Nieuws uit de Tweede Kamer
Lobby

PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug hebben een plan gepresenteerd om de invloed van lobbyisten op de politiek transparanter te maken. Volgens de twee Kamerleden is het goed dat iedereen zijn mening geeft en zijn belang probeert te behartigen – dat hoort bij het politieke besluitvormingsproces – maar het moet wel op een transparante manier gebeuren. Machtige bedrijven moeten achter de schermen geen grote invloed hebben zonder dat iemand daar weet van heeft. Zoals Bouwmeester en Oosenbrug schrijven: ‘Iedereen moet een eerlijke kans op beïnvloeding krijgen. Daarom moeten de momenten van beïnvloeding toegankelijk en transparant zijn. Zodat het parlement zijn controlerende taak beter kan vervullen.’ Hun voorstel kent drie hoofdpunten: op de eerste plaats pleiten zij ervoor om bij grote beleidsonderwerpen en wetten openbaar te maken welke belangen door wie zijn ingebracht en wat ermee is gedaan. Een zogenaamde lobbyparagraaf waarin het krachtenveld en de bijbehorende belangen weergegeven worden. Bij de totstandkoming van wetten wordt in kaart gebracht welke groepen, organisaties, instanties, personen etc. betrokken worden bij de totstandkoming van het voorstel. Door dit openbaar te maken, wordt actief gecommuniceerd welk belang is ingediend en wat daarmee gedaan is. Ook moeten de agenda’s van de topambtenaren van ministeries, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties via internet openbaar worden. Daarmee wordt duidelijk met wie er gesproken is. Uitzonderingen zijn mogelijk in vooraf vastgestelde gevallen, bijvoorbeeld voor intern beraad en staatsgeheimen. Tenslotte stellen Bouwmeester en Oosenbrug voor om het register van lobbyisten te verbeteren. In dat register moeten alle mensen komen die een lobbypas van de Kamer hebben alsook alle oud-Kamerleden en bewindspersonen die als lobbyist werkzaam zijn. Door openbaarmaking van het bezoekregistratiesysteem van de Tweede en Eerste Kamer wordt bovendien duidelijk welke andere belangenbehartigers langskomen. Bouwmeester en Oosenbrug hebben hun voorstellen bij wijze van consultatiedocument op de website van de PvdA gezet: http://www.pvda.nl/berichten/2015/05/Samen+voor+een+transparante+lobby Iedereen die wil kan reageren via [email protected]

Kerncentrale in de Eemshaven

Henk Nijboer, Tjeerd van Dekken en Albert de Vries hebben minister Kamp van Economische Zaken schriftelijke vragen gesteld over de Groningse Eemshaven als mogelijk vestigingsplaats voor een kerncentrale. Het lijkt de Kamerleden, gezien het aardbevingsrisico, niet verstandig om een eventuele kerncentrale op die plek te bouwen. De minister is daar minder stellig in zo blijkt uit zijn antwoorden: ‘De opvatting dat het aardbevingsrisico in de provincie Groningen de Eemshaven ongeschikt maakt als vestigingsplaats voor een kerncentrale vind ik te voorbarig’. Als er serieuze plannen komen voor een nieuwe kerncentrale in Nederland en de Eemshaven zou daarvoor in aanmerking komen, dan moet er een specifiek onderzoek naar het aardbevingsrisico worden uitgevoerd. ‘Een kerncentrale moet vervolgens zo ontworpen zijn dat deze bestand is tegen aardbevingen’ voegt de minister aan zijn antwoorden toe.

ton.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]

 

 

 

Foto: Istock