Handreiking
Handreiking: (Huiselijk) geweld tegen vrouwen

(Huiselijk) geweld tegen vrouwen. Ondanks dat er maatschappelijk weinig anders is wat op zoveel afkeuring kan rekenen als geweld in de privésfeer, lukt het maar niet om de mishandelingen achter de voordeur te voorkomen en te stoppen en de slachtoffers adequaat te helpen.


Over hoe dit komt en wat je er lokaal aan kan doen gaat onze handreiking handreiking (Huiselijk) geweld tegen vrouwen en kinderen. De handreiking bestaat naast de inleiding uit twee onderdelen: in het eerste gedeelte beschrijven we hoe de aanpak van huiselijk geweld momenteel georganiseerd is en waarom dat beter kan. In het tweede gedeelte geven we concrete handvatten voor hoe je in jouw gemeente werk kan maken van gendersensitief beleid.


Afbeelding: Sabine Joosten | ANP