Lokaal Bestuur
Gestopte wethouders: de cijfers

Net als in 2012 heeft het CLB oud-wethouders naar hun motieven om te stoppen gevraagd. Het wethouderschap is een prachtige, maar tegelijkertijd ook uiterst onzekere baan. Het vereist vier jaar volle inzet, terwijl je tussentijds op elk moment kan worden afgezet. En dan zijn er natuurlijk eens in de vier jaar verkiezingen.  Dat die verloren kunnen worden, bleek helaas in 2014. Veel wethouders in met name de grote steden kwamen van een koude kermis thuis en verloren hun baan.

Daarnaast koos 50% om zelf niet terug te keren. Vergeleken met de 32% uit 2012 is dit een opvallend hoog percentage. In 2012 was de gemiddelde leeftijd van de oud-wethouders die de enquête invulden met 57 jaar wat lager dan de 61 jaar van deze keer. Enige voorzichtigheid rond het percentage is dus wel geboden, maar dat wethouders vrijwillig stoppen, lijdt geen twijfel. Een kwart van de oud-wethouders geeft aan het een mooi einde van hun carrière te vinden en gaat met pensioen. Daarnaast  worden persoonlijke omstandigheden en de eigen gezondheid genoemd.

Wel gestopt, maar niet met pensioen

Uit het onderzoek bleek verder dat slechts 17% van de oud-wethouders tijdens hun ambtsperiode over een leven na de politiek nadacht. Oriëntatie op de arbeidsmarkt of nadenken over wat je verder wilt in je carrière gebeurt dus weinig. Hoewel dat met de grote dynamiek en hoge werkdruk goed te verklaren valt, vliegt de vier jaar voorbij en dreigt er voor veel wethouders een zwart gat. 

Sommige oud-wethouders (25%) hadden een terugkeerafspraak gemaakt met de oude werkgever. Slechts een deel daarvan heeft hier ook gebruik van gemaakt. De anderen moesten via hun eigen netwerk de arbeidsmarkt op. Daarbij wordt het wethouderschapschap allerminst als pre gezien. Veel oud-wethouders stuiten juist op scepsis als zij het over hun politieke ervaring hebben.

Voorlopig geen imagoverbetering

Dat is niet alleen vervelend voor de oud-wethouders zelf. Het dreigt ook ten koste gaan van het ambt zelf. Goede wethouders zijn lastiger te vinden. Een mogelijke maatregel zou het in ere herstellen van het politiek verlof zijn. Op die manier kunnen gestopte wethouders te allen tijden weer op hun oude werkplek terecht.

Tot die tijd is het belangrijk om bewust te zijn van de vluchtigheid van het bestaan van een wethouder. Besteed daarom bij de selectie van nieuwe wethouders meer aandacht aan de latere perspectieven op de arbeidsmarkt:  vier jaar wethouderschap is mooi en eervol, maar biedt zeker geen arbeidsgarantie voor de toekomst. 

Geïnteresseerd in de rest van het onderzoek? Klik dan op de link  

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank