De gemeentelijke overheid staat onder grote druk met alle maatschappelijke ontwikkelingen die zich aandienen. Denk aan digitalisering, klimaatverandering, decentralisatie, kritische burgers. Deze ontwikkelingen vragen om maatwerk.


Het boek Gemeentelijke overheid in beweging van wethouder Bert van Ravenhorst, beleidsadviseur George Evers en organisatieadviseur Kees Koning geeft bestuurders handvatten hoe om te gaan met de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de gemeentelijke organisatie? Waar moet de gemeente wel op reageren en waarop niet?

Het boek richt zich op iedereen die zich bezighoudt met de organisatie van de toekomst. Maar is vooral ook een handvat voor bestuurders, raadsleden en strategische top binnen de ambtelijke organisaties. Het boek geeft in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen concrete handreikingen voor het opstellen van coalitieakkoorden. En gaat in op de wisselwerking tussen bestuur en organisatie als een van de belangrijkste factoren voor succes. Zij moeten elkaar versterken om de toekomst vorm te geven.

Om te zorgen dat de gemeente de rol neemt van sterke eerste overheid die een vertaling geeft van landelijke afspraken en tegelijkertijd aansluit bij de lokale situatie vinden de schrijvers dat de gemeenten aan de volgende zaken prioriteit moeten geven:

  1. Maak inwoners deel van de oplossing; individueel en collectief!
  2. Ondersteun wie achterblijven
  3. Ontwikkel een helder gemeenteprofiel
  4. Kies radicaal voor de toekomst

Het boek geeft een beschrijving van de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende jaren en hun gevolgen voor bestuur en de gemeentelijke organisatie. Waarbij ook corona als katalysator wordt meegenomen.

Elk hoofdstuk eindigt met een aantal stellingen om met elkaar over de ontwikkelingen in gesprek te gaan. Zoals bijvoorbeeld het Hoofdstuk ‘Zet duurzaamheid op 1’ met stellingen, zoals ‘Klimaat en het verminderen van energiegebruik zijn cruciale aandachtspunten bij het verlenen van vergunningen.’ en ‘De gemeente daagt bewoners uit om met plannen te komen voor de energietransitie.’