Zoek in de motiebank

extra middelen armoedebestrijding – verruiming gemeentelijke beleidsvrijheid

oormerken extra geld armoedebestrijding en optrekken inkomensgrens naar 120% van het sociaal minimum voor de regeling "Activiteitenbijdrage".
Motie aangenomen, 11 stemmen voor (PvdA, CU met steun van CDA), 3 tegen (VVD)

1384027220extra_middelen_armoedebestrijding_verruiming_gemeentelijke_beleidsvrijheid.doc (94,50 KB)
Downloaden

motie Paragraaf Informatiemanagement

Middels deze motie gaan we een paragraaf Informatiemanagement aan de begroting en jaarrekening toevoegen. Steeds meer is informatiemanagement een peiler, naast financiën en bedrijfsvoering van organisaties en overheden. Ons lijkt het belangrijk hier als gemeenteraad ook aandacht aan te besteden.

1384016966motie_paragraaf_informatiemanagement.doc (263,00 KB)
Downloaden

Motie armoede onder kinderen

Motie armoede onder kinderen.

1382709818motie_armoede_onder_kinderen.doc (1,44 MB)
Downloaden

Schriftelijke vragen ex art 39 problemen GGD PvdA Den Bosch

Het gaat hier over dreigende tekorten GGD Noord Oost Brabant. Ik vraag me af of de bezuinigingen op de gezondheidszorg en tegelijkertijd de inbedding van de 0-4 jarige zorg bij de GGD's ook in andere regio's tot problemen leidt

1381650048schriftelijke_vragen_ex_art_39_problemen_ggd_pvda_den_bosch.doc (69,00 KB)
Downloaden

Motie extra budget voor armoedebeleid naar armoedebeleid.

Deze motie is er op gericht gelden voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding te besteden. Het blijkt dat met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen extra aandacht nodig is.

1381483687motie_extra_budget_voor_armoedebeleid_naar_armoedebeleid.doc (70,50 KB)
Downloaden

Motie gemeenschappelijke regelingen

Motie gemeenschappelijke regelingen

1381483547motie_gemeenschappelijke_regelingen.doc (125,00 KB)
Downloaden