Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?

De brochure “Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?” van de PvdA eurodelegatie biedt concrete suggesties om sociale politiek te bedrijven via...

Wibautlezing 11 – De partij van de…

De Elfde Wibautlezing werd op zaterdag 5 april 2008 uitgesproken door Paul Kalma, Twee Kamderlid en oud-directeur van de Wiardi...

De PvdA en overheidsbedrijven. Naar een actief publiek aandeelhouderschap

De PvdA en overheidsbedrijven Naar een actief publiek aandeelhouderschap In de jaren ‘90 heeft de overheid veel voormalige nutsbedrijven op...

Wibautlezing 10 Mijn PvdA is nooit af

De tiende Wibautlezing ‘Mijn PvdA is nooit af’ is uitgesproken door Ahmed Aboutaleb tijdens het 60 jarig bestaan van de...

Wibautlezing 9 Wat staat er op het spel?

De negende Wibautlezing ‘Wat staat er op het spel, beginselen vanuit gemeentelijke gezichtshoek’ is uitgesproken door Joop van den Berg...

Wibautlezing 8 De kwaliteit van het bestaan anno 2003

De achtste Wibautlezing ‘De kwaliteit van het bestaan anno 2003’ werd uitgesproken door Margreet de Boer tijdens het Festival van...